បញ្ញីឈ្មោះមន្រ្តីសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 

លេខ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

នាម និងគោត្តនាម

តួនាទី

ទូរស័ព្ទលេខ

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

Ministry of Royal Palace

កញ្ញា ពៅ ពិសី

Ms. Pov Pisey

អនុប្រធានន.ផែនការ

និងគណនេយ្យ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

រដ្ឋសភា

National Assembly

លោក ប៊ុន សុន្ទរង្គ

Mr. Bun Sundrong

អនុប្រធានការិយាល័យ​ថវិកា និងផែនការ នៃន.ហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ព្រឹទ្ធសភា

Senate

លោក ពេជ្រ សម្បត្តិ

អនុប្រធានន.ហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

National Election of Cambodia

លោក សន ច័ន្ទថន

Mr. San Chanthan

ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងសារពើភ័ណ្ឌ នៃន.ហិរញ្ញវត្ថុ

012 ​​553​ 589

សាលាឧទ្ធរណ៍

Appeal Court

លោកស្រី ហេង លក្ខិណា

Ms. Heng Leakhana

អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

តុលាការកំពូល

Supreme Court

លោក អុល រចនៈ     

Mr. OL Rachnak           

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

Constitutional Council

លោក ស៊ិន ចិត្រា

Mr. Sin  Chettra

ប្រធានន.ហិរញ្ញកិច្ច

និងបុគ្គលិក

012 881 886

អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

National Audit Authority

លោក យ៉ោ សាវ៉ាន់

Mr. Youk Sovann

អនុប្រធានន.រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា នៃអង្គចៅក្រម

Supreme Council of Magistracy

លោក សំ សុជាតិ

Mr. Sam Sokcheat

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១០

ក្រសួងសុខាភិបាល

Ministry of  Health

លោក ស៊ន សៀកខូយ

Mr. Sorn Seakkhoy

ប្រធានការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .uk

១១

ក្រសួងពត៌មាន

Ministry of Information

លោក អ៊ុយ ឃាង

Mr. Uy Kheang

អនប្រធានន.ផែនការ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញកិច្ច

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១២

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Ministry of  Education, Youth and Sports

លោក ព្រំ ភាព

Mr. Proum Pheap

អនុប្រធានន.ហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១៣

ក្រសួងបរិស្ថាន

Ministry of  Environment

លោក ម៉ុក ច័ន្ទករុណា

Mr. Mok Chankarona

អុនប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

១៤

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Ministry of  Women Affairs

លោកស្រី ជា ហ្វឹង

Mr. Chea Hung

អគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១៥

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសម្បទា

Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation

លោក អ៊ួង គន្ធាវរ៉ា

Mr. Ourng Kuntheavra

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និង ផ្គត់ផ្គង់

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១៦

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

Ministry of Religions and Cults

លោកស្រី កែវ សុធារី

Ms. Keo Sotheary

ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​012 785 807

១៧

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

Ministry of  Culture and Fine Arts

លោក ម៉ាន់ វិរៈ

Mr. Mann Virak

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

012 305 508

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១៨

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវជ្ជាជីវៈ

Ministry of Labor and Vocational Training

លោក សេង សុសាន

Mr. Seng Sosan

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១៩

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

លោក ប៊ុន សម្បត្តិ

Mr. Bun Sambath

អនុប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២០

ក្រសួងទេសចរណ៍

Ministry of Tourism

លោក ហេង សុដានី

Mr. Heang Sodany

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២១

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunication

លោក ឡាយ ភ្លុក

Mr. Lay Plouk

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ទូរសារៈ 023 722 012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២២

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែនិងថាមពល

Ministry of Industry, Mines and Energy

លោក ឡុង សុភ័ណ្ឌ

Mr. Long Sophoin

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២៣

រដ្ឋេលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

Secretariat of Civil Aviation

លោក មួង រិទ្ធី

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់

ហិរញ្ញវត្ថុ

023 725 938 / 023 211 019

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២៤

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Ministry of  Rural Development

លោក ម៉ា សុវណ្ណា

Mr. Ma Sovanna

ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២៥

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

Ministry of  Agriculture Forestry and Fisheries

លោក ហុង ប៉ុណ្ណាកា

Mr. Hong Ponnaka

ប្រធានការិយយល័យហិរញ្ញកិច្ច នៃន.គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

 

ponnaka. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

២៦

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

Ministry of Water Resources and Meteorology

លោក ដួង សំអាង

ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

012 893 229

២៧

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

National Bank of Cambodia

លោក ម៉ក់ វត្ថា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

017 498 508

២៨

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

Council of Ministers

លោក សន សេត

 

012 457 577

២៩

ក្រសួងការពារជាតិ

Ministry of National Defense

លោក ម៉ឹង ពន្លក

នាយករង នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ​

និងហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

៣០

ក្រសួងផែនការ

Ministry of Planning

កញ្ញា ផល ចរិយា

Ms. Phal Charya

អនុប្រធានការិយាល័យថវិកា

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

៣១

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា

ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Ministry of National Assembly-Senate Relations and Inspection

លោក ប្រាក់ ឧត្តមសម្ប​ត្តិ

Mr. Oudamsambath

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

៣២

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ

Secretariat of Public Service

លោក អុល រ៉ូ

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

012 936 008

៣៣

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Council for the Development of Cambodia

លោក ណុប វណ្ណថារ៉ូ

ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

៣៤

 

 

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

Ministry of Interior

លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី

ធឹម សុផា

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្ម

(ផ្នែកសន្តិសុខ)

012 825 986

លោក យ៉ែម ច័ន្ទណារុំ

Mr. Yem Channarom

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

៣៥

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

Ministry of  Public Works and Transport

លោក ទុំ សុវណ្ណ

Mr. Tum Sovann

ប្រធានការិយាល័យទ្រព្យរដ្ឋ និងសហគ្រាសសាធារណៈ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

៣៦

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

លោក គៀត សត្ថារ៉ាឌី

Mr. Kiet Satharady

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

012 551 827

៣៧

ក្រសួងយុត្តិធម៌

Ministry of Justice

លោក ចេង សុខមាន

Mr. Cheng Kimheang

ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ

នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

Ministry of  Land Management Urban Planning and  Construction

លោក ទូ សុធូ

 

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍

សេដ្ឋកិច្ច កិច្ចការវិនិយោគ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

លរ 

អគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន/អង្គភាព

នាម និងគោត្តនាម

Email Address

1

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

General Department of Customs and Excise

លោក គង់ សុផល្លាគុណ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

General Department of National Treasury

លោក ស៊ុន សេងងន

Mr. Sun Sengngorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

General Department of Taxation

លោក ប៉ូ សណ្តាប់

Mr. Po Sandap

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

នាយកដ្ឋានថវិកា

Budget Department

លោក យ៉េត វីណែល

Mr. Yeth Vinel

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

Financial Affairs Department

លោក អ៊ិន សាម៉េត

Mr. In Sameth

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ

Investment and Cooperation Department

លោក កែម ចាន់ឌឿន

Mr. Kem Chandoeun

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Economics and Finance Institute

លោក អ៊ឹម សុខធី

Mr. Im Sokthy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Economic and Public Finance Policy Department

លោក សុខ ខន

Mr. Sok Khorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

នាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

State Property Department

លោកស្រី អ៊ឹង សុខរី

Ms. Ing Sokry

015 48 58 78

10

នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Financial Industry Department

លោក ម៉ី ចាន់វាសនា

Mr. Mey Chanveasna

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Public Procurement Department

លោក ចាន់ សុភ័ក្រ

Mr. Chan Sopheak

012 842 618

12

អគ្គាធិការដ្ឋាន

General Inspectorate Department

លោក វ៉ាន់ កាម៉ុល

Mr. Van Kamol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

Legal Affairs Department

លោកស្រី លឹម ឈុននី

០៨៥ ៣៥៣៥ ៨៦

14

នាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង អាស៊ាន

Economic Integration and ASEAN Department

លោកស្រី ប៊ុន នារី

(ជំនួស លោក គង់ រដ្ឋា)

012 96 38 35

15

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន

Local Finance Department

លោក សារឿន សុកុល

Mr. Saroeun Sokol

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

Administration and Finance Department

លោកស្រី សូវ សូរិយា

012 324 566

17

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

Personnel Department

លោក លីនាង ខន្តិយា

Mr. Ly Neang Khateya

012 364 290

18

នាយកដ្ឋានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ

Non-tax Revenue Department

លោក សំ ម៉ឹង

Mr. Sam Moeung

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Internal Audit Department

លោក ទក សុខុម

Mr. Sokkom

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

IT Department

លោក អៀច សេដ្ឋា

Mr. Iech Setha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21

អង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

Cash Management Unit

លោក គង់ វឌ្ឍនៈ

Mr. Kong Vathanak

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it